English Movie Titles translated in Filipino

Oriente Theater By Rio Calle

English Movie Titles translated in Filipino

1. Black Hawk Down – Ibong maitim sa ibaba
2. Dead Man’s Chest – dodo ng patay
3. I Know What You Did Last Summer – uyy… Aminin!
4. Love, Actually – sa totoo lang, pag-ibig
5. Million Dollar Baby – 50 million pisong sanggol (it depends on the exchange rate of the country)
6. The Blair Witch Project – ang proyekto ng bruhang si Blair
7. Mary Poppins – Si Mariang may putok
8. Snakes on a Plane – Nag-ahasan sa ere
9. The Postman Always Rings Twice – Ang Kartero Kapag
Dumutdot laging dalawang beses
10. Sum of All Fears – Takot MO, takot ko, takot nating
Lahat
11. Swordfish – Talakitok
12. Pretty Woman – Ganda ng lola MO
13. Robin Hood, Men in Tights – Si Robin Hood at ang mga
Felix Bakat
14. Four Weddings and a Funeral – kahit 4 na beses ka pang magpakasal, mamamatay ka rin
15. The Good, The Bad and The Ugly – Ako, ikaw, kayong
Lahat
16. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone – Adik si harry,
tumira ng shabu (parental guidance)
17. Click – Pindot
18. Brokeback Mountain – May nawasak sa likod ng
Bundok ng tralala /Bumigay sa Bundok
19. The Day of the Dead – Ang araw ng mga patay
20. Waterworld – Basang-Basa
21. There’s Something About Mary – May kwan sa ano ni
Maria
22. Employee of the Month – Ang Sipsip
23. Resident Evil – Ang Biyenan
24. Kill Bill – Kilitiin sa Bilbil
25. The Grudge – Lintik Lang Ang Walang Ganti
26. Nightmare Before Christmas – Binangungot Sa Noche
Buena
27. Never Been Kissed – Pangit Kasi
28. Gone in 60 seconds – 1 round, Tulog
29. The Fast and The Furious – Ang Bitin, Galit
30. Too Fast, Too Furious – Kapag Sobrang Bitin, Sobrang
Galit
31. Dude, Where’s My Car – Dong, anong level ulit tayo
nag-park?
32. Beauty and the Beast – Ang Asawa ko at Ang Nanay
nya
33. The Lord Of The Rings – Ang Alahero
34. Die Hard – Hindi Mamatay-matay
35. Die Hard, With A Vengeance – Hindi Na Mamatay-matay, Nag-higanti Pa
35. Lost In Space – Mga Tangang Naligaw sa Kalawakan
36. Paycheck – Sweldo
37. What Lies Beneath – Ang Pagsisinungaling sa Ilalim

38. Superman, The Return – Si Superman Bumalik, Naiwanan Ang Brief
39. Cinderella Man – Bading si Cinderella
40. Charlie and the Chocolate Factory – Nag-trabaho si Charlie sa Goya
41. Blade Runner – Magnanakaw ng Labaha
42. Schindler List – Mga May Utang kay Schindler

43. Men In Black – Mga Lalaking Namatayan
44. X-Men, The Last Stand – Mga Dating Lalaki, Huling Tinayuan
45. Wedding Crashers – Mga Bwiset sa Kasal
46. The Day After Tomorrow – Sa Makalawa
47. Three Men and a Baby – Ang Tatlong Yayo

48. Catch Me If You Can – Habulin Mo Ko
49. A Bug’s Life – Ang Buhay ng Isang Surot
50. Die Another Day – Mamatay Ka Uli Bukas
51. The Rock – Ang Shabu

52. Jaws – Panga
53. Back to the Future – Sa Likod ng Hinaharap
54. In the Line of Fire – Tumulay ka sa Alambreng may Apoy
55. Saturday Night Fever – Sabado ng Gabi, may Trangkaso
56. Stepmom – Tapakan si Inang

57. Brother Bear – Kuya Oso
58. Police Academy – Paaralan ng Mga Buwaya
59. The English Patient – Ang Pasyenteng Inglesera
60. Man on Fire – Nasusunog na Mama
61. The Horse Whisperer – Ang Tsismoso ng mga Kabayo

62. Dante’s Peak – Ang Bumbunan ni Dante
63. Legends of the Fall – Ang Kasaysayan ng mga Lampa
64. The Forgotten – Ewan
65. 3 Idiots – Ikaw, Siya, Kayo
66. Transformers, Revenge of the Fallen – Transformers, Ang paghihiganti ng mga lampa.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: